Активирай услугата Medal Wallet, изпълни условията на офертата и събери 100|

100| при активиране на Medal Wallet

Категории: Специализирани услуги
Валидност: 21 юни 2016 г. - 21 юни 2018 г.
Ограничения (лимити, филтри, минимална стойност на покупката, максимално количество медали, артикули, които не събират медали):
Максималният брой медали, които могат да се съберат по тази оферта е 100|.
Медали по тази оферта се събират еднократно за срока й на валидност.
Общи условия:
Ограничителни условия според правилата и изисквания на услугата Medal Wallet:
Офертата на ТИДИТ не е валидна за юридически лица, както и за малолетни физически лица.

Ограничителни условия според офертата на ТИДИТ:
Събирането на медали от Medal събитието „Абонамент за услуга“ се инициира през Уеб сайт Medal Wallet (https://wallet.medal.bg/).
100| се събират общо за един активиран абонамент (една Medal сметка) към Ползвателя, активирал услугата.
Медалите се събират еднократно.
При деактивиране на абонамент и повторно активиране от Ползвател със същия идентификатор, медали не се събират.
За активация на услугата Medal Wallet се счита приемане на Общите условия на услугата от Ползвателя на TIDIT ID. Не се счита за активация предоставянето на достъп до услугата на Неактивирани Членове - допълнителни потребители.
Не се събират медали при отказ от страна на ТИДИТ да активира абонамента за услугата, ако Ползвателят / Основният потребител не отговаря на изискванията на услугата, Общите условия за сключване на договора или поради предходно недобросъвестно ползване на услугата.
Активацията на услугата Medal Wallet изисква задължително регистриран и активиран TIDIT ID.
Максималният срок за разполагаемост на събраните медали може да се различава от указания в офертата срок, в зависимост от броя дни на месеца, в който е регистрирано събитието.
Повече за правилата за събиране на медали от абонамент за услуга в http://help.tidit.bg/medal/wallet/.
Търговски обекти и начини на ползване
Уеб сайтове
  • DИдентификация в уеб сайт
    Въведи имейл адреса, мобилния телефон или потребителското име в специалното поле при регистрация в сайта.
Мобилни приложения
  • EИдентификация в мобилно приложение
    Въведи имейл адреса, мобилния телефон или потребителското име в специалното поле при регистрация в мобилното приложение.