Направи покупка в уеб сайт pazaruvai-lesno.bg като регистриран потребител, плати поръчката и събери 2| на всеки лев

2| за всеки лев поръчка

Артикули, за които не се събират медали: Доставка и опаковане
Категории: Храни и напитки, За дома
Валидност: 22 ноември 2016 г. - 22 май 2019 г.
Максимален срок на разполагаемост: 40 дни?
Максимален срок за потвърждение от Търговец, след който може да използвате медалите.
Общи условия:
Ограничителни условия според правилата и офертата на ТИДИТ:

Ограничителни условия според правилата и изисквания на услугата Medal Wallet:
Офертата на ТИДИТ при търговеца не е валидна за клиенти, направили поръчка като юридически лица, както и за малолетни физически лица.
За идентификация на Член/Неактивиран Член/Временен Член на Medal при регистриране на събитието в уеб сайта на търговеца служи активен идентификатор от тип имейл адрес, мобилен номер или TIDIT потребителско име, който се въвежда ръчно в указаното за това място във формата за поръчка. По изключение, полето за идентификация може да бъде автоматично попълнено с ползвания от Член/Неактивиран Член/Временен Член на Medal идентификатор в уеб сайта на Търговеца.

Ограничителни условия според офертата на ТИДИТ при Търговеца:
Събирането на медали от регистриране на покупка от pazaruvai-lesno.bg се инициира от Клиентите на „Бон Нет“ ООД/Членовете на Medal при поръчка в електронния магазин pazaruvai-lesno.bg като регистрирани потребители.
Medal събитието „покупка в търговски обект“ се регистрира след заплащане на поръчката и отбелязването й като платена от служител на „Бон Нет“ ООД, и в случай че не е била върната или отказана. Медалите се изчисляват върху общата стойност на поръчката в лева с ДДС, без цената на доставката.
Закупените продукти се заплащат от Членовете на Medal директно на „Бон Нет“ ООД или куриерската фирма, според начините на плащане поддържани от търговеца.
Медали по тази оферта не се събират при наличие на по-приоритетна оферта на ТИДИТ при „Бон Нет“ ООД.
Събирането на медали от офертата на ТИДИТ при Търговеца, не следва да се счита за насърчаване закупуването на стоки от съответния търговец. Клиентите на „Бон Нет“ ООД/Членовете на Medal следва да направят самостоятелно проучване за качеството на закупуваната стока и за финансовата изгода от закупуването и, сравнено с цените на конкурентни продукти и отчитайки възможността за събиране на медали при покупката им.
ТИДИТ не е квалифициран да действа като съветник, агент, представител или посредник при покупката на стоки от Търговеца и не отговаря за качеството на предлаганите от търговеца продукти, получени при регистриране на Medal събития.
ТИДИТ не е страна в правоотношения било то договорни и/или извъндоговорни между "„Бон Нет“ ООД, неговите Клиентите и Членовете на Medal, и съответно не носи и не може да носи отговорност за вреди причинени във връзка с отношения между Търговеца и Клиент/Член на Medal. Клиентите на Търговеца/Членовете на Medal следва да предявяват всякакви свои бъдещи претенции към „Бон Нет“ ООД, в качеството му на доставчик и/или производител на продуктите.

Политика по оспорване и анулиране:
Член на Medal може да оспорва Medal събитие по настоящата оферта съгласно правилата за оспорване, като приложи документи и информация, потвърждаващи основанието за оспорване от тип „номер на поръчка“ и/или копие на „фискален документ“.
„Бон Нет“ ООД има право да анулира Medal събитие по настоящата оферта съгласно правилата за анулиране, като приложи референтен номер на документ потвърждаващ основанието за анулиране от тип „номер на поръчка“ и/или „номер на сторно бележка“.
Анулиране може да се извърши и служебно от ТИДИТ в следствие на затворена процедура по оспорване или доказано в процеса на мониторинг неправомерно регистрирано събитие.

Ограничителни условия според политиката на Търговец:

Законови (приложими за дейността на търговеца):
-

Ограничителни условия според Правила/Общи условия при Търговеца:
Лица под осемнадесет (18) години нямат право да поръчват алкохолни напитки и „Бон Нет“ ООД си запазва правото да отказва такива поръчки.
Поръчката на продукти от pazaruvai-lesno.bg може да се направи от регистриран потребител. Регистрацията става чрез въвеждане на вярна, пълна и точна информация във формуляра за регистрация.
Посочването на непълни или неверни данни в профила на клиента прави поръчката невалидна и тя не обвързва pazaruvai-lesno.bg с изпълнение.
За клиенти на отложено плащане чрез „Плати После“ медали се събират само ако Клиентът е бил одобрен за отпускане на сумата.

Изключения при формиране на цената за регистриране на Medal събитие (доставка, монтаж, хамалски услуги, други):
Стойността на доставката не е включена в посочената цена на продуктите и се определя съобразно теглото на поръчаните продукти и избрания начин на доставка.
Цената за доставка не участва при изчисление на събраните медали, и се заплаща директно на куриера в брой при доставка на поръчката.

Условия и срок за доставка:
Доставките се извършват от куриерски фирми при цени и условия, подробно изяснени в раздел Доставки в Условията за ползване на „Бон Нет“ ООД. Стандартната доставка за страната се извършва за 3 работни дни. Стандартната доставка за гр. София се извършва за 2 работни дни. Сроковете се отнасят за поръчки, направени до 15.00 часа. Срокът за доставка на поръчки, направени след 15.00 ч., се удължава с един работен ден.
Ако не е в състояние да изпълни заявка, „Бон Нет“ ООД поема отговорността да се свърже с клиента и да го информира. В случай че клиентът е платил предварително, „Бон Нет“ ООД се задължава да възстанови платената сума в срок от 3 работни дни. като цената на услугата се определя според избрания начин на доставка и теглото на поръчаната стока.
При получаване на пратката Купувачът задължително проверява целостта на стоката в присъствието на куриера, особено ако е чуплива!

Условия за връщане:
Всеки потребител има правото да върне поръчаната стока в срок от 14 работни дни след получаването й, ако стоката отговаря на следните условия: няма механични повреди, с оригиналната си опаковка е и има търговски вид, придружена е от приложената гаранционна карта, съпътстващите я документи и аксесоарите, с които е била получена.
Купувачът трябва да се свърже с оператор на pazaruvai-lesno.bg и да съобщи за отказа си. „Бон Нет“ ООД се задължава да възстанови заплатената за стоката сума в срок от 3 работни дни от датата, на която тя е получена обратно, или да я подмени. При направена покупка с карта, връщането на суми е с кредитна трансакция по картата, с която е направена покупката. Разходите по транспортирането са за сметка на купувача.

Гаранционна политика и политика за рекламации:
В случай че клиентът получи стоката във вид, несъответстващ с условието за доставка, или друга стока, различна от поръчаната, „Бон Нет“ ООД подменя стоката, като поема разходите по доставката, или възстановява платената от клиента сума.
В случай че стоката е повредена, куриерът изготвя пред Купувача двустранен протокол, който ще гарантира повторното изпълнение на поръчката.
При установяването на дефект след изтичането на 14-дневния срок и преди изтичането на гаранционния срок, купувачът може да даде стоката за ремонт в сервиз съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител.

Политика за личните данни:
Предоставените при регистрация и обработка на поръчките лични данни на клиенти ще бъдат използвани съгласно политиката за защита на лични данни на „Бон Нет“ ООД
Събирането на медали от офертата на ТИДИТ при Търговеца, изисква от клиентите на „Бон Нет“ ООД да предоставят свой идентификатор от тип имейл адрес или мобилен номер, чрез който изчислените по оферта медали да се асоциират към съответен Член на Medal или Временен такъв. Съхранението и обработката на тези данни се извършва съгласно Политиката за поверителност на ТИДИТ.

Други изключения:
За повече информация се запознайте с условията за ползване на електронен магазин pazaruvai-lesno.bg: https://www.pazaruvai-lesno.bg/terms.
Търговски обекти и начини на ползване
Уеб сайтове
  • DИдентификация в уеб сайт
    Въведи имейл адреса, мобилния телефон или потребителското име в специалното поле в поръчката в сайта.