Направи поръчка в онлайн магазин feya.bg, плати поръчката и събери 3| на всеки лев

3| на всеки лев поръчка

Артикули, за които не се събират медали: Доставка и опаковане
Категории: Любими същества и приятели
Валидност: 15 септември 2016 г. - 15 септември 2018 г.
Максимален срок на разполагаемост: 40 дни?
Максимален срок за потвърждение от Търговец, след който може да използвате медалите.
Общи условия:
Ограничителни условия според правилата и офертата на TIDIT

Ограничителни условия според правилата и изисквания на услугата Medal Wallet:
Офертата на ТИДИТ при търговеца не е валидна за клиенти, направили поръчка като юридически лица, както и за малолетни физически лица.
За идентификация на Член на Medal (в това число Неактивиран и Временен Член) при регистриране на събитието в уеб сайта на търговеца служи активен идентификатор от тип имейл адрес, мобилен номер или TIDIT потребителско име, който се въвежда ръчно в указаното за това място във формата за поръчка. По изключение, полето за идентификация може да бъде автоматично попълнено с ползвания от Клиента идентификатор в уеб сайта на Търговеца.

Ограничителни условия според офертата на TIDIT при Търговеца:
Събирането на медали от регистриране на покупка във feya.bg се инициира от Клиентите на „Фея на Цветята“ ЕООД/Членовете на Medal при поръчка в електронния магазин feya.bg, с или без създаден профил.
Medal събитието „покупка в търговски обект“ се регистрира след заплащане на поръчката и отбелязването й като платена от служител на „Фея на Цветята" ЕООД, и в случай че не е била върната или отказана. Медалите се изчисляват върху общата стойност на поръчката в лева с ДДС, без цената на доставката.
Закупените продукти се заплащат от Членовете на Medal директно на „Фея на Цветята ЕООД или куриерската фирма, според начините на плащане поддържани от търговеца, указани в уеб сайта на търговеца: http://www.feya.bg/bg/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B5/
Медали по тази оферта не се събират при наличие на по-приоритетна оферта на ТИДИТ при на „Фея на Цветята" ЕООД.
Събирането на медали от офертата на ТИДИТ при Търговеца, не следва да се счита за насърчаване закупуването на стоки от съответния търговец. Клиентите на „Фея на Цветята" ЕООД/Членовете на Medal следва да направят самостоятелно проучване за качеството на закупуваната стока и за финансовата изгода от закупуването и, сравнено с цените на конкурентни продукти и отчитайки възможността за събиране на медали при покупката им.
ТИДИТ не е квалифициран да действа като съветник, агент, представител или посредник при покупката на стоки от Търговеца и не отговаря за качеството на предлаганите от търговеца продукти, получени при регистриране на Medal събития.
ТИДИТ не е страна в правоотношения било то договорни и/или извъндоговорни между „Фея на Цветята" ЕООД, неговите Клиентите и Членовете на Medal, и съответно не носи и не може да носи отговорност за вреди причинени във връзка с отношения между Търговеца и Клиент/Член на Medal. Клиентите на Търговеца/Членовете на Medal следва да предявяват всякакви свои бъдещи претенции към на „Фея на Цветята" ЕООД, в качеството му на доставчик на продуктите.

Политика по оспорване и анулиране:
Член на Medal може да оспорва Medal събитие по настоящата оферта съгласно правилата за оспорване, като приложи документи и информация, потвърждаващи основанието за оспорване от тип „номер на поръчка“.
„Фея на Цветята" ЕООД има право да анулира Medal събитие по настоящата оферта съгласно правилата за анулиране, като приложи референтен номер на документ потвърждаващ основанието за анулиране от тип „номер на поръчка“.
Анулиране може да се извърши и служебно от ТИДИТ в следствие на затворена процедура по оспорване или доказано в процеса на мониторинг неправомерно регистрирано събитие.

Ограничителни условия според политиката на Търговец

Законови (приложими за дейността на търговеца):
-

Ограничителни условия според Правила/Общи условия при Търговеца:
За да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите във feya.bg стоки, Потребителят трябва да предостави изискуемите и верни данни.
Потребителят може да си направи регистрация в сайта, с което изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им.

Изключения при формиране на цената за регистриране на Medal събитие (доставка, монтаж, хамалски услуги, други):
Всички цени са в български левове, с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. При извършването на валидни заявки на определен брой стоки, и заплащането на цената на заявените стоки, чийто брой се уточнява посредством уговаряне между Представител на електронния магазин и Потребителя, подал и извършил конкретните заявки, разходите за доставката на стоките остават за сметка на Потребителя.
Цената по предходния член и разходите за доставката могат да бъдат платени по начините изброени в раздел „Как да платя”, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

Условия и срок за доставка:
Стоката се предава на адреса за доставка на Потребителя или на трето лице – представител на Потребителя, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Потребителя. При предаване на стоката Потребителят или третото лице – представител на Потребителя подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.
В случай, че получателя отказва за получи доставката, Потребителят ще бъде уведомен по телефона откъде може да си получи доставката следващите 24 часа.
Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката на друг адрес, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Условия за връщане:
Потребителят има право:
- да откаже направена поръчка на цветя до 21 часа в деня, в който е заявена и заплатена като сумата ще бъде възстановена 24 до 72 часа от направената заявка. В противен случай, т.е. отказване в деня на доставката, сумата остава за сметка на Клиента и не се възстановява.
-да върне закупена от него стока от меню подаръци в рамките на 7 работни дни от датата на закупуване и за целта стоката трябва да е в оригиналната си кутия, без следи от употреба или нарушен търговски вид, съгласно наредбите на чл.55 от ЗЗП.

Гаранционна политика и политика за рекламации:
Доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки, „Фея на Цветята“ ЕООД не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.

Политика за личните данни:
„Фея на Цветята“ ЕООД има право да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията си и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от „Фея на Цветята“ ЕООД услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като „Фея на Цветята“ ЕООД ще използва същата при спазване на Закона за защита на личните данни.
Събирането на медали от офертата на ТИДИТ при Търговеца, изисква от клиентите на „Фея на Цветята“ ЕООД да предоставят свой идентификатор от тип имейл адрес или мобилен номер, чрез който изчислените по оферта медали да се асоциират към съответен Член на Medal или Временен такъв. Съхранението и обработката на тези данни се извършва съгласно Политиката за поверителност на ТИДИТ.

Други изключения:
За повече информация се запознайте с условията за ползване на електронен магазин feya.bg: http://www.feya.bg/bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F/
Търговски обекти и начини на ползване
Уеб сайтове
  • DИдентификация в уеб сайт
    Въведи имейл адреса, мобилния телефон или потребителското име в специалното поле в поръчката в сайта.