Евита М Брокер
ЕВИТА М БРОКЕР“ ООД е застрахователен брокер с лиценз за застрахователно посредничество от КФН с номер 198-ЗБ/ 30.11.2009 г. Екипът на Евита М Брокер е съставен от дългогодишни професионалисти в областта на застраховането на особени рискове, общото застраховане, живот и пенсионни и социални рискове.
Специализирани услуги
Оферти за събиране
1
3| за всеки лев застраховка Живот със спестовен характер със срок до 9 г.
Евита М Брокер
1
3| за всеки лев застраховка Живот със спестовен характер със срок до 9 г.
Евита М Брокер
1
7| за всеки лев застраховка „Живот със спестовен характер със срок от 10 до 19 г.“
Евита М Брокер
1
7| за всеки лев застраховка „Живот със спестовен характер със срок от 10 до 19 г.“
Евита М Брокер
1
10| за всеки лев застраховка Живот със спестовен характер със срок над 20 г.
Евита М Брокер
1
10| за всеки лев застраховка Живот със спестовен характер със срок над 20 г.
Евита М Брокер
1
7| за всеки лев застраховка „Домашно имущество“
Евита М Брокер
1
7| за всеки лев застраховка „Домашно имущество“
Евита М Брокер
1
10| за всеки лев застраховка „Живот на път“
Евита М Брокер
1
10| за всеки лев застраховка „Живот на път“
Евита М Брокер
1
5| за всеки лев застраховка „Каско на МПС“
Евита М Брокер
1
5| за всеки лев застраховка „Каско на МПС“
Евита М Брокер
Търговски обекти и начини на ползване
Физически обекти
 • BСъбиране от покупка: Устна идентификация на място
  Продиктувай имейл адреса, мобилния телефон или потребителското име на касиера в търговския обект.
 • LИзползване: Устна идентификация и потвърждение на място
  Продиктувай имейл адреса, мобилния телефон или потребителското име на касиера в търговския обекти потвърди през сайта или мобилното приложение Medal Wallet.
Телефони за поръчка
 • FСъбиране от покупка: Идентификация при поръчка по телефон
  Продиктувай имейл адреса, мобилния телефон или потребителското име на оператора, на който поръчваш.
 • PИзползване: Устна идентификация и потвърждение при поръчка по телефон
  Продиктувай имейл адреса, мобилния телефон или потребителското име на оператора по телефона и потвърди през сайта или мобилното приложение Medal Wallet.