Поръчай от електронен магазин pazaruvai-lesno.bg, използвай своите медали при курс 100| за лев, получи поръчката като награда и събери 2| за всеки 100|

Използвай медали за всички продукти

2 медала / 100 използвани медала

Артикули, за които не се събират медали: Доставка и опаковане
Категории: Храни и напитки, За дома
Валидност: 22 ноември 2016 г. - 22 май 2019 г.
Приоритетни оферти: ?
Оферти, по които ако съберете медали, не събирате по текущата.
Общи условия:
Ограничителни условия според правилата и офертата на ТИДИТ

Ограничителни условия според правилата и изисквания на услугата Medal Wallet:
Офертата на ТИДИТ при търговеца не е валидна за клиенти, направили поръчка като юридически лица, както и за малолетни физически лица.
Използването на медали за Награда по офертата на ТИДИТ при „Бон Нет“ ООД, изисква от Членовете на Medal да предоставят активен идентификатор от тип мобилен номер, имейл адрес или TIDIT потребителско име и парола в Уеб сайт Medal Wallet, където Членът ще бъде автоматично препратен от pazaruvai-lesno.bg с данните на заявеното награждаване.
Използването на медали за Награда по офертата на ТИДИТ при „Бон Нет“ ООД, може да изисква последващо разрешение от разрешаващ потребител, ако такъв е определен.

Ограничителни условия според офертата на TIDIT при Търговеца:
Използването на медали за заявено награждаване от pazaruvai-lesno.bg се инициира от Членовете на Medal при поръчка в електронния магазин pazaruvai-lesno.bg чрез избор на метод на плащане „с медали онлайн“. Стойността на Наградите в медали не включва цената за доставка.
Медали по тази оферта от използването не се събират при наличие на по-приоритетна оферта на ТИДИТ при „Бон Нет“ ООД.
Награждаването по офертата на ТИДИТ при „Бон Нет“ ООД не е обвързано с покупка при търговеца и не следва да се счита за насърчаване закупуването на стоки от съответния търговец. Членовете на Medal следва да направят самостоятелно проучване за качеството на наградата и за финансовата изгода от награждаването, сравнено конкурентни продукти.
ТИДИТ не е квалифициран да действа като съветник, агент, представител или посредник на Търговеца и не отговаря за качеството на предлаганите от търговеца продукти, получени като награда от Члена при заявяване на награждаване.
ТИДИТ не е страна в правоотношения било то договорни и/или извъндоговорни между „Бон Нет“ ООД, неговите Клиентите и Членовете на Medal, и съответно не носи и не може да носи отговорност за вреди, причинени във връзка с отношения между Търговеца и Клиент/Член на Medal. Клиентите на Търговеца/Членовете на Medal следва да предявяват всякакви свои бъдещи претенции към „Бон Нет“ ООД, в качеството му на доставчик и/или производител на продуктите.

Политика по оспорване и анулиране:
Член на Medal може да оспорва награждаване по настоящата оферта съгласно правилата за оспорване, като приложи документи и информация, потвърждаващи основанието за оспорване от тип „номер на поръчка“ и/или копие на „служебен бон“.
„Бон Нет“ ООД има право да анулира Награждаване по настоящата оферта съгласно правилата за анулиране, като приложи референтен номер на документ потвърждаващ основанието за анулиране от тип „номер на поръчка“ и/или „номер на служебен бон“.
Анулиране може да се извърши и служебно от ТИДИТ в следствие на затворена процедура по оспорване или доказано в процеса на мониторинг неправомерно заявено награждаване.

Ограничителни условия според политиката на Търговец

Законови (приложими за дейността на търговеца):
-

Ограничителни условия според Правила/Общи условия при Търговеца:
Лица под осемнадесет (18) години нямат право да поръчват алкохолни напитки като награда и „Бон Нет“ ООД си запазва правото да отказва такива поръчки.
Поръчката на продукти като награда от pazaruvai-lesno.bg може да се направи от регистриран потребител. Регистрацията става чрез въвеждане на вярна, пълна и точна информация във формуляра за регистрация.
Посочването на непълни или неверни данни в профила на клиента прави поръчката на награда невалидна и тя не обвързва pazaruvai-lesno.bg с изпълнение.
За клиенти на отложено плащане чрез „Плати После“ направената поръчка не може да се получи като награда.

Изключения при формиране на цената на наградата (доставка, монтаж, хамалски услуги, други):
Цената за доставка не участва при изчисление на използваните медали, и се заплаща директно на куриера в брой при доставка на наградата.

Условия и срок за доставка:
Доставките се извършват от куриерски фирми при цени и условия, подробно изяснени в раздел Доставки в Условията за ползване на „Бон Нет“ ООД. Стандартната доставка за страната се извършва за 3 работни дни. Стандартната доставка за гр. София се извършва за 2 работни дни. Сроковете се отнасят за поръчки, направени до 15.00 часа. Срокът за доставка на поръчки, направени след 15.00 ч., се удължава с един работен ден.
Ако не е в състояние да изпълни заявка, „Бон Нет“ ООД поема отговорността да се свърже с клиента и да го информира.
При получаване на пратката Членът на Medal задължително проверява целостта на стоката в присъствието на куриера, особено ако е чуплива!

Условия за връщане:
Всеки потребител има правото да върне наградата в срок от 14 работни дни след получаването й, ако стоката отговаря на следните условия: няма механични повреди, с оригиналната си опаковка е и има търговски вид, придружена е от приложената гаранционна карта, съпътстващите я документи и аксесоарите, с които е била получена.
Членът на Medal трябва да се свърже с оператор на pazaruvai-lesno.bg и да съобщи за отказа си.
Разходите по транспортирането са за сметка на Члена на Medal.

Гаранционна Политика и Политика за рекламации:
В случай че Член на Medal получи награда във вид, несъответстващ с условието за доставка, или друга стока, различна от поръчаната, „Бон Нет“ ООД подменя наградата, като поема разходите по доставката.
В случай че наградата е повредена, куриерът изготвя пред Члена на Medal двустранен протокол, който ще гарантира повторното изпълнение на поръчката.
При установяването на дефект след изтичането на 14-дневния срок и преди изтичането на гаранционния срок, Член на Medal може да даде стоката за ремонт в сервиз съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител.

Политика за личните данни:
Съхранението и обработката на лични данни на Членовете на Medal, предоставени във връзка с използването на медали за целите на офертата на ТИДИТ при „Бон Нет“ ООД се извършва съгласно Политиката за поверителност на ТИДИТ.

Други изключения:
За повече информация се запознайте с условията за ползване на електронен магазин pazaruvai-lesno.bg: https://www.pazaruvai-lesno.bg/terms
Търговски обекти и начини на ползване
Уеб сайтове
  • NЗаявяване на награда от уеб сайт
    Избери начин на плащане "С медали онлайн" в сайта на търговеца и потвърди с въвеждане на паролата си и натискана на бутона "Нареди" на страницата в сайта Medal Wallet.