4 | за всеки лев покупка в taboo.bg

4 | за всеки лев покупка

Артикули, за които не се събират медали: Доставка и опаковане
Категории: Мода и аксесоари
Валидност: 3 юли 2017 г. - 3 юли 2018 г.
Максимален срок на разполагаемост: 40 дни?
Максимален срок за потвърждение от Търговец, след който може да използвате медалите.
Общи условия:
Ограничителни условия според правилата и изисквания на услугата Medal Wallet:
Офертата на ТИДИТ при УЕБМЕЙТ ООД не е валидна за клиентите на УЕБМЕЙТ ООД / Членовете на Medal, купили като юридически лица, както и за непълнолетни физически лица.
За идентификация на Член на Medal (в това число неактивиран и временен член) при регистриране на събитието във физически търговски обект на търговеца служи активен идентификатор от тип имейл адрес, мобилен номер или TIDIT потребителско име, който се съобщава устно на служителя на УЕБМЕЙТ ООД.
За идентификация на Член на Medal (в това число неактивиран и временен член) при регистриране на събитието в уеб сайта на търговеца служи активен идентификатор от тип имейл адрес, мобилен номер или TIDIT потребителско име, който се въвежда ръчно в указаното за това място във формата за поръчка. По изключение, полето за идентификация може да бъде автоматично попълнено с ползвания от Клиента идентификатор в уеб сайта на Търговеца.

Ограничителни условия според офертата на TIDIT при Търговеца:
Събирането на медали от регистриране на покупка се инициира от клиентите на УЕБМЕЙТ ООД/членовете на Medal при покупка.
Medal събитието „покупка в търговски обект“ се регистрира след плащане на покупката, и в случай че не е била върната или отказана. Медалите се изчисляват върху общата стойност на поръчката в лева с ДДС, без цената на доставката.
Закупените продукти се заплащат от Членовете на Medal директно на УЕБМЕЙТ ООД или куриерската фирма, ако има такава, според начините на плащане, поддържани от него.
Медали по тази оферта не се събират при наличие на по-приоритетна оферта на ТИДИТ при на УЕБМЕЙТ ООД.
Събирането на медали от офертата на ТИДИТ при Търговеца не следва да се счита за насърчаване закупуването на стоки от съответния търговец. Клиентите на УЕБМЕЙТ ООД/Членовете на Medal следва да направят самостоятелно проучване за качеството на закупуваните продукти, условията на закупуването им и за финансовата изгода от закупуването им, сравнено с цените на конкурентни продукти и отчитайки възможността за събиране на медали при покупката им.
ТИДИТ не е квалифициран да действа като съветник, агент, представител или посредник при покупката на продукти от Търговеца и не отговаря за качеството на предлаганите от търговеца продукти, получени при регистриране на Medal събития.
ТИДИТ не е страна в правоотношения било то договорни и/или извъндоговорни между УЕБМЕЙТ ООД, неговите клиенти и членовете на Medal, и съответно не носи и не може да носи отговорност за вреди причинени във връзка с отношения между Търговеца и клиент/член на Medal. Клиентите на Търговеца/членовете на Medal следва да предявяват всякакви свои бъдещи претенции към на УЕБМЕЙТ ООД, в качеството му на доставчик на продуктите.

Политика по оспорване и анулиране:
Член на Medal може да оспорва Medal събитие по настоящата оферта съгласно правилата за оспорване като приложи документи и информация, потвърждаващи основанието за оспорване, от тип „референтен номер“.
УЕБМЕЙТ ООД има право да анулира Medal събитие по настоящата оферта съгласно правилата за анулиране, като приложи референтен номер на документ, потвърждаващ основанието за анулиране.
Анулиране може да се извърши и служебно от ТИДИТ в следствие на затворена процедура по оспорване или доказано в процеса на мониторинг неправомерно регистрирано събитие.
Търговски обекти и начини на ползване
Уеб сайтове
  • DИдентификация в уеб сайт
    Въведи имейл адреса, мобилния телефон или потребителското име в специалното поле в поръчката в сайта.